תקציר עמ' 224 - ת. 3

תרגיל חזרה מסכם בנושא גיאומטריה אנליטית