תקציר עמ' 219 - ת. 6

תרגיל חזרה בנושא מקומות גיאומטריים עם מעגל