תקציר עמ' 217 - ת. 7

תרגיל חזרה על כל חומר הלימוד בנושא האליפסה