תקציר עמ' 215 - ת. 9

תרגיל חזרה על כל חומר הלימוד בנושא הפרבולה