תקציר עמ' 213 - ת. 6

תרגיל חזרה על כל חומר הלימוד בנושא המעגל