תקציר עמ' 210 - ת. 6

תרגיל חזרה על כל חומר הלימוד בנושא הישר