תקציר עמ' 207 - ת. 7

מציאת המקום הגיאומטרי של מפגש התיכונים במשולש