תקציר עמ' 202 - ת. 4

מציאת המקום הגיאומטרי של נקודות נתונות