תקציר מקומות גיאומטריים - האליפסה

מציאת מקום גיאומטרי עם אליפסה, עמ' 193 - דוגמה