תקציר מקומות גיאומטריים - הפרבולה

מציאת מקומות גיאומטריים עם פרבולה, עמ' 188 - דוגמה א'