תקציר מקומות גיאומטריים - המעגל

מציאת מקומות גיאומטריים עם מעגל, עמ' 182-181 - דוגמה א'