השיטה הכללית למציאת מקום גיאומטרי, זיהוי המקום הגיאומטרי, דוגמה שבה המקום הגאומטרי שמתקבל הוא ישר, עמ׳ 176-175 - דוגמה א׳