מציאת איברים (הפרש, n, מנת סדרה) על פי נתוני סדרה מעורבת, עמ' 158 - דוגמה א'