תקציר הסכום של סדרה הנדסית

חישוב סכום סדרה הנדסית, מציאת Sn, מציאת q בעזרת נוסחה לחישוב סכום סדרה הנדסית, עמ' 139-138 - דוגמאות א' - ב'