תקציר מציאת מספר האיברים בסדרה הנדסית

מציאת מספר איברים בסדרה על ידי פתרון פונקציה מעריכית, עמ' 135 - דוגמאות א' - ב'