תקציר עמ' 84 - ת. 8

פתרון תרגיל חזרה בנושא בעיות גדילה ודעיכה