תקציר זמן מחצית החיים - גדילה ודעיכה

הגדרת זמן מחצית החיים, דוגמאות לבעיות הקשורות לזמן מחצית החיים, עמ' 76 - דוגמאות א' - ב'