תקציר מציאת הזמן - גדילה ודעיכה

מציאת הזמן t בפונקציה מעריכית, עמ' 72 - דוגמה א'