תקציר מציאת הבסיס - גדילה ודעיכה

עמ' 69-68 - דוגמאות א' - ב'