תקציר מציאת כמויות - גדילה ודעיכה

מושגי יסוד בתהליכי גדילה ודעיכה, בעיות גדילה, בעיות דעיכה, עמ׳ 65-64 - דוגמאות א׳ - ב׳