תקציר עמ' 266 - ת. 36, 45

מציאת פרמטר על פי ערך אינטגרל נתון