מציאת תחום הגדרה של פונקציה רציונאלית, מציאת נקודות קיצון של פונקציה