תקציר עמ' 49 - ת. 37

מציאת תחום הגדרה של פונקציה רציונאלית, מציאת נקודות קיצון של פונקציה