תקציר ההיקף והשטח של מעגל

הנוסחאות להיקף המעגל, הרחבת ההגדרות של הפונקציות הטריגונומטריות