תקציר אימות אינטגרלים על ידי גזירה

חישוב האינטגרל של הנגזרת, עמ׳ 380 - דוגמה