הגדרת האינטגרל המסויים, חישובים בעזרת האינטגל המסויים, עמ׳ 375 - דוגמה א׳