תקציר מציאת פונקציה עפ״י נגזרתה ונקודה שעליה

מציאת פונקציה על פי נגזרתה ונקודה, עמ׳ 366 - דוגמה א׳