מציאת אינטגרל של פונקציה, שהפונקציה הקדומה שלה היא פונקציה מורכבת