תקציר מציאת אינטגרל ע''י זיהוי הנגזרת החיצונית והפנימית

מציאת אינטגרל של פונקציה, שהפונקציה הקדומה שלה היא פונקציה מורכבת