תקציר האינטגרל הלא מסויים - פונקציות טריגונומטריות

חישוב אינטגרלים הכוללים פונקציות טריגונומטיות, עמ׳ 359 - דוגמה א׳