תקציר האינטגרל הלא מסויים - פונקציות עם שורשים

חישוב אינטגרל של פונקציה עם שורש, האינטגרל של הפונקציה y=1/2 √x