תקציר בעיות קיצון כלכליות - בעיות קניה ומכירה

בעיית קיצון כלכלית הכוללת קנייה ומכירה, עמ׳ 322 - דוגמה א׳