תקציר בעיות קיצון בהנדסת המרחב - תרגילים נוספים

פתרון בעיית קיצון בהנדסת המרחב הכוללת הרכבה של גופים, עמ׳ 313-312 - דוגמה