תקציר בעיות קיצון בהנדסת המישור - פונקציה רציונאלית

פתרון בעיית קיצון בהנדסת המישור הכוללת פונקציה רציונאלית, עמ׳ 272 - דוגמה א׳