תקציר חישובים בעזרת נוסחאות בהסתברות

ביצוע חישובים בעזרת נוסחאות בהסתברות, עמ׳ 448-447 - דוגמה א׳