תקציר עמ׳ 442 - ת. 2

פתרון תרגיל בעזרת טבלה הכולל שימוש בכפל וחיבור הסתברויות