פתרון תרגיל חזרה עם טבלה דו מימדית, עמ׳ 435-434 - דוגמה