תקציר טבלה שבה שלוש עמודות או שלוש שורות

פתרון בעיות בעזרת טבלה המכילה שלוש עמודות או שורות, עמ׳ 432-431 - דוגמה