תקציר הסתברות מותנה ונוסחת בייס

נוסחת בייס, הסתברות מותנה ונוסחת בייס עם נעלם אחד, עמ׳ 427 - דוגמה א׳