תקציר טבלה דו מימדית

פתרון בעיות בעזרת טבלה דו מימדית, פתרון בעיות שבהן המאורעות תלויים או לא זרים, עמ׳ 412 - דוגמה