תקציר בעיות עם נעלמים

מציאת הסתברות P בעזרת כפל וחיבור הסתברויות ודיאגרמת עץ, עמ׳ 382 - דוגמאות א׳ - ב׳