תקציר דיאגרמת עץ - שלושה נסיונות

פתרון בעיות בהסתברות הכוללות שלושה נסיונות, עמ׳ 373 - דוגמה ג׳