פתרון בעיות בהסתברות הכוללות שני נסיונות כאשר באחד מהנסיונות יש שלוש אפשרויות, עמ׳ 372 - דוגמה ב׳