תקציר מאורעות תלויים

הגדרת הסתברות של מאורעות תלויים, הגדרת מאורעות תלויים, כפל וחיבור הסתברויות של מאורעות תלויים