תקציר שני נסיונות בלתי תלויים - כפל וחיבור הסתברויות

הוצאה עם החזרה של שני כדורים, עמ׳ 360 - דוגמה ב׳