תקציר מציאת הסתברויות כאשר ההסתברויות לא שוות

מציאת הסתברויות כאשר האפשרויות הן לא שוות הסתברות, כלל ודוגמה בעמוד 355