חישוב ההסתברות של מאורע כאשר כל האפשרויות הן שוות הסתברות, ההסתברות של מאורע, עמ׳ 344 - דוגמה