תקציר עמ' 343 - ת. 2

פתרון תרגיל בנושא פעולות במאורעות