תקציר דיאגרמת וון ופעולות במאורעות

דיאגרמת וון, מאורע חלקי, מאורעות שווים, חיתוך של מאורעות, מאורעות זרים, איחוד של מאורעות, ההסברות של A U B, חיסור מאורעות