תקציר שורשים

הגדרת השורש, חוקי השורשים, עמ׳ 20 - דוגמה א׳