תקציר עמ' 527 - ת. 3

פתרון תרגיל חזרה הכולל פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים עם פרמטר