פתרון תרגיל חזרה הכולל פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים עם פרמטר