תקציר עמ' 520 - ת. 26

פתרון תרגיל חזרה הכולל פונקציות לוגריתמיות